STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
156/TB-UBND 07/06/2018 Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch TT UBND thành phố, Phó trưởng ban chỉ đạo triển khai kế hoạch lập hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2018
2
151/TB-UBND 04/06/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các PCT UBND thành phố 01/6/2018
3
1269/CTr-UBND 29/05/2018 Chương trình công tác của UBND thành phố tháng 6 năm 2018
4
143/TB-UBND 28/05/2018 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị giao ban giữa các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 25/5/2018
5
141/TB-UBND 28/05/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thạo - PCT UBND thành phố tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị Đồng Cửa 2
6
142/TB-UBND 28/05/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thạo - PCT UBND thành phố tại buổi làm việc, kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án Khu 6, 7, Khu đô thị phía Nam, TP Bắc Giang
7
134/TB-UBND 21/05/2018 Kết luận phiên họp UBND thành phố tháng 5 năm 2018
8
127/TB-UBND 14/05/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc với Đội quản lý Trật tự giao thông, xây dựng và môi trường thành phố
9
129/TB-UBND 14/05/2018 Kết luận của đồng chí Đào Duy Trọng - PCT UBND thành phố tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện bồi thường GPMB dự án Khu dân cư cạnh trường Giáp hải xã Tân Mỹ
10
130/TB-UBND 14/05/2018 Kết luận của đồng chí Đào Duy Trọng - PCT UBND thành phố Bắc Giang tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện bồi thường GPMB các dự án tại Khu dân cư phố Cốc, khu dân cư phố Cốc 2, xã Dĩnh Trì
Danh sách có 10/2144 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
  • Khác (650)
  • Thăm dò ý kiến
    Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?    Mã xác nhận