STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
234/TB-UBND 31/08/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Mai Sơn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy, UBND phường Dĩnh Kế
2
2203/CTr-UBND 27/08/2018 Chương trình công tác của UBND thành phố tháng 9 năm 2018
3
225/TB-UBND 27/08/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các PCT UBND TP ngày 25/8/2018
4
215/TB-UBND 20/08/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại hội nghị giao ban giữa chủ tịch, các PCT UBND TP ngày 18/8/2018
5
216/TB-UBND 20/08/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thạo - PCT UBND TP tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Đồng Cửa 2
6
2017/TB-UBND 20/08/2018 Thông báo Kết luận của đ/c Nguyễn Văn Thạo- PCT UBND TP tại buổi làm việc, kiểm đếm tiến độ thực hiện dự án khu dân cư đường Xương Giang
7
2018/TB-UBND 20/08/2018 Thông báo của đồng chí Nguyễn Văn Thạo - PCT UBND thành phố tại buổi làm việc, kiểm đếm tiến độ thực hiện dự án khu số 6,7 khu đô thị phía Nam thành phố
8
2019/TB-UBND 20/08/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thạo - PCT UBND thành phố tại buổi làm việc kiểm đếm tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới Mỹ Độ
9
2020/TB-UBND 20/08/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thạo - PCT UBND thành phố tại buổi làm việc kiểm đếm tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị mới Kosy
10
205/TB-UBND 07/08/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch TT UBND TP, Phó trưởng ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM TP tại các buổi kiểm tra thực tế công tác triển khai nâng cao chất lượng tiêu chí NTM tại một số xã trên địa bàn thành phố
Danh sách có 10/2169 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
  • Khác (650)
  • Thăm dò ý kiến
    Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?    Mã xác nhận