STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
2809/CTr-UBND 26/10/2018 Chương trình công tác của UBND thành phố Bắc Giang tháng 11 năm 2018
2
Công văn số 134/UBND-TNMT 22/10/2018 Vv đề nghị chuyển mục đích SD và giao đất để thực hiện dự án đầu tư XDCT : Cải tạo, nâng cấp DT 295B, tỉnh Bắc Giang
3
Báo cáo số 422/BC-UBND 19/10/2018 Kinh tế xã hội tháng 10/218
4
Báo cáo số 423/BC-UBND 19/10/2018 Tình hình, kết quả thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án Khu số 6, 7 thuộc khu đô thị phía Nam
5
Quyết định số 2971/QĐ-UBND 19/10/2018 Vv cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Ý ( Châu) để thựchiện Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 07/2/2018 của UBND thành phố Bắc Giang
6
Quyết định số 2972/QĐ-UBND 19/10/2018 Vv cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Đỗ Huy Thiệp để thực hiện Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 07/2/2018 của UBND thành phố Bắc Giang
7
Quyết định số 2973/QĐ-UBND 19/10/2018 Vv cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Đỗ Văn Quảng để thựchiện Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 07/2/2018 của UBND thành phố Bắc Giang
8
Quyết định số 2974/QĐ-UBND 19/10/2018 Vv cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Nguyễn văn Huỳnh để thựchiện Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 07/2/2018 của UBND thành phố Bắc Giang
9
Báo cáo số 415/BC-UBND 18/10/2018 Công tác hoạt động đối ngoại năm 2018 và KH hoạt động đối ngoại năm 2019
10
Báo cáo số 416/BC-UBND 18/10/2018 Kết quả tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Danh sách có 10/2516 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
  • Khác (651)
  • Thăm dò ý kiến
    Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?    Mã xác nhận