STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
106/KH-UBND 12/10/2018 Kiểm tra, rà soát, xác định thông tin, phân loại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
2
105/KH-UBND 10/10/2018 Thực hiện công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án đầu tư XDCT : Khu số 6,7 đô thị phía nam, tp Bắc Giang
3
104/KH-UBND 09/10/2018 Triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công
4
103/KH-UBND 02/10/2018 Cao điểm về công tác quản lý, sắp xếp trật tự đô thị; bảo đảm trật tự ATGT và VSMT trên địa bàn TP 03 tháng cuối năm 2018
5
258/TB-UBND 01/10/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại hội nghị giao ban Chủ tịch, các PCT UBND TP ngày 28/9/2018
6
260/TB-UBND 01/10/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại buổi làm việc, kiểm đếm tiến độ thực hiện dự án Khu số 6, 7 khu đô thị phía Nam thành phố
7
2525/CTr-UBND 28/09/2018 Chương trình công tác của UBND thành phố tháng 10 năm 2018
8
101/KH-UBND 26/09/2018 Tổ chức hội nghị thường niên và hội thảo chuyên đề cụm đô thị vùng Đông Bắc năm 2018 tại TP Bắc Giang
9
102/KH-UBND 26/09/2018 Phối hợp công tác giữa UBNDTP và Hội CCB thành phố Bắc Giang
10
255/TB-UBND 24/09/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại hội nghị giao ban Chủ tịch, các PCT UBND thành phố ngày 21/9/2018
Danh sách có 10/2277 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
  • Khác (651)
  • Thăm dò ý kiến
    Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?    Mã xác nhận