STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
1589/CTR-UBND 29/06/2018 Chương trình công tác của UBND thành phố tháng 7 năm 2018
2
173/TB-UBND 25/06/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị giao ban chủ tịch, các PCT UBND thành phố ngày 22/6/2018
3
173/TB-UBND 25/06/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị giao ban chủ tịch, các PCT UBND thành phố ngày 22/6/2018
4
169/TB-UBND 20/06/2018 Thông báo Kết luận phiên họp UBND thành phố tháng 6 năm 2018
5
158/TB-UBND 12/06/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các PCT UBND thành phố ngày 11/6/2018
6
156/TB-UBND 07/06/2018 Kết luận của đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch TT UBND thành phố, Phó trưởng ban chỉ đạo triển khai kế hoạch lập hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Bắc Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2018
7
151/TB-UBND 04/06/2018 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các PCT UBND thành phố 01/6/2018
8
1269/CTr-UBND 29/05/2018 Chương trình công tác của UBND thành phố tháng 6 năm 2018
9
143/TB-UBND 28/05/2018 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị giao ban giữa các Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 25/5/2018
10
141/TB-UBND 28/05/2018 Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thạo - PCT UBND thành phố tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị Đồng Cửa 2
Danh sách có 10/2149 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
  • Khác (650)
  • Thăm dò ý kiến
    Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?    Mã xác nhận