STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
76/TB-UBND 19/03/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND TP ngày 19/03/2018
2
74/TB-UBND 14/03/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND TP ngày 12/03/2018
3
69/TB-UBND 12/03/2018 Kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Thạo - PCT UBND TP tại buổi làm việc, kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu số 6,7 Khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang
4
63/TB-UBND 08/03/2018 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thạo - PCT UBND thành phố tại buổi làm việc, kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư đường Xương Giang
5
62/TB-UBND 08/03/2018 Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND phường xã
6
57/TB-UBND 06/03/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP ngày 02/3/2018
7
Sô 376/CTR-UBND 28/02/2018 Chương trình công tác của UBND thành phố tháng 03 năm 2018
8
31/TB-UBND 29/01/2018 Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch với các phó chủ tịch UBND TP ngày 26/01/2018
9
32/TB-UBND 29/01/2018 Kết quả chấm điểm người đứng đầu các cơ quan đơn vị TP và Chủ tịch UBND phường xã trong thi hành công vụ năm 2017
10
Sô 205/CTR-UBND 26/01/2018 Chương trình công tác của UBND thành phố tháng 02 năm 2018
Danh sách có 10/2124 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
  • Khác (650)
  • Thăm dò ý kiến
    Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?    Mã xác nhận