STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Thông báo số 338/TB-UBND 25/12/2017 Thông báo Kết luận họp UBND 12/2017
2
Thông báo số 333/TB-UBND 20/12/2017 Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND Tp ngày 18/12/2017
3
Thông báo số 324/TB-UBND 12/12/2017 V/v Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 11/12/2017
4
Thông báo số 326/TB-UBND 12/12/2017 Kết luận của đồng chí Đào Duy Trọng - PCT UBND thành phố tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện BT GPMB dự án Khu đô thị mới Bách Việt Lake Garden
5
Thông báo số 327/TB-UBND 12/12/2017 Kết luận của đồng chí Đào Duy Trọng - PCT UBND thành phố tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện BT GPMB dự án Khu dân cư cạnh trường Giáp Hải
6
Thông báo số 323/TB-UBND 08/12/2017 V/v Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 04/12/2017
7
Số 2710/Ctr-UBND 29/11/2017 Chương trình công tác của UBND thành phố tháng 12 năm 2017
8
Thông báo số 315/TB-UBND 28/11/2017 Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 27/11/2017
9
Thông báo số 313/TB-UBND 23/11/2017 Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 20/11/2017
10
Thông báo số 310/TB-UBND 17/11/2017 Kết luận phiên họp UBND thành phố tháng 11 năm 2017
Danh sách có 10/2106 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
  • Khác (650)
  • Thăm dò ý kiến
    Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?    Mã xác nhận