STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Số 155/TB-UBND 28/07/2017 TB kết luận của đồng chí Đào Duy Trọng - Phó Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc, thống nhất một số nội dung trong công tác phối hợp thực hiện các thủ tục lập hồ sơ chuẩn bị cho đấu giá QSD đất
2
Số 175/TB-UBND 17/07/2017 Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 17/7/2017
3
Số 170/TB-UBND 12/07/2017 Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố ngày 10/7/2017
4
Số 162/TB-UBND 10/07/2017 Kết luận của đồng chí Mai Sơn - Chủ tịch UBND thành phố tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang
5
Số 156/TB-UBND 03/07/2017 Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố ngày 30/6/2017
6
Số 153/TB-UBND 26/06/2017 Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố ngày 23/6/2017
7
Số 151/TB-UBND 21/06/2017 Kết luân của đ/c Mai Sơn -Chủ tịch UBND TP tại buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện DA KDC đường Xương Giang p.Thọ Xương TPBG.
8
Số 149/TB-UBND 19/06/2017 Kết luận phiên họp UBND thành phố tháng 6 năm 2017
9
Số 150/TB-UBND 19/06/2017 Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố ngày 16/6/2017
10
Số 145/TB-UBND 06/06/2017 Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố ngày 02/6/2017
Danh sách có 10/1696 văn bản.
Số lượng kết quả:
Tất cả lĩnh vực
  • Khác (650)
  • Thăm dò ý kiến
    Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?    Mã xác nhận