DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: Quyết định sửa đổi QĐ số 14/2016/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 của UBND TP ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra TP
Ngày ban hành: 18/05/2018
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Quyết định QPPL của TP
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Mai Sơn
Tệp đính kèm: qdqppl-6-2018-signed.pdf

Các văn bản khác
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận