DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: Quyết định sửa đổi, bổ sung QĐ số 05/2009/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND TP ban hành Quy định tiếp nhận giáo viên; luân chuyển CBQL và điều động GV ở các trường học trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP
Ngày ban hành: 18/04/2018
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Quyết định QPPL của TP
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Mai Sơn
Tệp đính kèm: qdqppl-5-2018-signed.pdf

Các văn bản khác
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận