DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND Thành phố Bắc Giang ban hành
Ngày ban hành: 01/02/2018
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Quyết định QPPL của TP
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Mai Sơn
Tệp đính kèm: (Không có văn bản đính kèm nào)

Các văn bản khác
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận