DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của văn phòng HĐND-UBND TP Bắc Giang
Ngày ban hành: 22/01/2018
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Quyết định QPPL của TP
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Mai Sơn
Tệp đính kèm: qppl-1-2018-signed.pdf

Các văn bản khác
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận