DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế, thành phố Bắc Giang
Ngày ban hành: 15/03/2017
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Quyết định QPPL của TP
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Mai Sơn
Tệp đính kèm: qdqp-4-2017_1-signed-tpbg.PDF

Các văn bản khác
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận