DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

Quyết đinh số 01/2017/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Giải thưởng môi trường thành phố Bắc Giang ban hành kèm theo QĐ số 02/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012
Ngày ban hành: 15/03/2017
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Quyết định QPPL của TP
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Đào Duy Trọng
Tệp đính kèm: qdqp-1-2017_1-signed-tpbg.PDF

Các văn bản khác
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận