DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

Quyết định 12/2016/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: QĐ Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh thành phố Bắc Giang
Ngày ban hành: 28/10/2016
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Quyết định QPPL của TP
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân
Người ký duyệt: Mai Sơn
Tệp đính kèm: qdqp-12-2016-11-signed-thanhpho.PDF

Các văn bản khác
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận