DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

619/SL-VP

Trích yếu nội dung: Sao lục NĐ số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính Phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ
Ngày ban hành: 30/12/2013
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Sao lục
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND
Người ký duyệt: Nguyễn Đức Đăng
Tệp đính kèm: SL-619-2013-5.pdf

Các văn bản khác
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận