TTHC_ViewAll

STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện Mức độ
1
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, nội dung hoạt động, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã) Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

2
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoài) Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

3
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại thành phố hoặc tỉnh/thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính) Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

4
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

5
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Mức độ 1, 2

6
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

7
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

8
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

9
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

10
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Mức độ 1,2

11
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghiệp Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

12
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Mức độ 1,2

13
Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Mức độ 1,2

14
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

15
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

16
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

17
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

18
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

19
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

20
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (nếu có tại cấp huyện). Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

21
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

22
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

23
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

24
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

25
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Ủy ban nhân dân Cấp Huyện

Đăng ký mức độ 3

Danh sách có 25/335 thủ tục.
Số lượng kết quả:
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận