FE_Calendar

Lịch công tác tuần

Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(11/02/2019)
         
Thứ ba
(12/02/2019)
         
Thứ tư
(13/02/2019)
         
Thứ năm
(14/02/2019)
         
Thứ sáu
(15/02/2019)
         
Thứ bảy
(16/02/2019)
         
Chủ nhật
(17/02/2019)