FE_Calendar

Lịch công tác tuần

Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(25/03/2019)
         
Thứ ba
(26/03/2019)
         
Thứ tư
(27/03/2019)
         
Thứ năm
(28/03/2019)
         
Thứ sáu
(29/03/2019)
         
Thứ bảy
(30/03/2019)
         
Chủ nhật
(31/03/2019)