FE_Calendar

Lịch công tác tuần

Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(12/11/2018)
         
Thứ ba
(13/11/2018)
         
Thứ tư
(14/11/2018)
         
Thứ năm
(15/11/2018)
         
Thứ sáu
(16/11/2018)
         
Thứ bảy
(17/11/2018)
         
Chủ nhật
(18/11/2018)