FE_View_Detail

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  NHIỆM KỲ 2016 – 2021

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG


 


Đồng chí Lê Bá Chiến

Ủy viên BTV Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố              

Đồng chí Lê Đức Thọ

Thành ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

              

 

Đồng chí Đỗ Văn Hoan

Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UB KT, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố

Đồng chí  Nguyễn Hữu Đính 

Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố

LÃNH ĐẠO CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND THÀNH PHỐ

Đồng chí Đỗ Văn Hoan 

Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UB KT, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố


Đồng chí Hà Thị Minh

Phó Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố

       
      

BAN PHÁP CHẾ HĐND THÀNH PHỐ

Đồng chí Nguyễn Hữu Đính

Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo, Trưởng ban Pháp chế HĐND Thành phố  

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phó Ban Pháp chế HĐND Thành phố

 

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận