FE_View_Detail

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  NHIỆM KỲ 2011 – 2016

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG

 


Đồng chí Lê Bá Chiến

Ủy viên BTV Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố              

Đồng chí Lê Đức Thọ

Thành ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

              

 


in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận