FE_View_Detail

THƯỜNG TRỰC, BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

 

Đ/c Nguyễn Sỹ Nhận 

 Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy


Đ/c Trần Thanh Hải
Phó Bí thư thường trực Thành ủy


Đ/c Mai Sơn

Tỉnh ủy viên, 

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố


 

 Đ/c Lê Bá Chiến 

    Ủy viên  BTV Thành ủy  

– Chủ tịch HĐND Thành phố

 Đ/c Nguyễn Tiến Dũng

Ủy viên BTV Thành ủy  

- Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố

Ủy viên  BTV Thành ủy  

– Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên  BTV Thành ủy  

– Trưởng Công an Thành phố

Đ/c Nguyễn Văn Tình

Ủy viên  BTV Thành ủy  

– Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự Thành phố

Đ/c Đỗ Văn Hoan

Ủy viên  BTV Thành ủy  

–  Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

 

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy

Đ/c Nguyễn Hữu Đính

Ủy viên  BTV Thành ủy  

- Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy

Đ/c Trần Thị Hà

Ủy viên  BTV Thành ủy  

-  Trưởng Ban dân vận Thành ủy

Đ/c Vũ Thanh Phương

Ủy viên  BTV Thành ủy 

- Chủ tịch UB MTTQ Thành phố

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận