FE_View_Detail

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  NHIỆM KỲ 2016 – 2021


CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG

 

Đồng chí Mai Sơn

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND Thành phố

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng

Ủy viên BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố

Nguyễn Văn Thạo

Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN UBND THÀNH PHỐ

 

Đồng chí  Nguyễn Hồng Sơn

Ủy viên BTV Thành ủy -Trưởng Công an Thành phố

Nguyễn Văn Tình

 Ủy viên BTV Thành ủy - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thành phố

Đồng chí  Trần Văn Thanh

Thành ủy viên - Trưởng phòng Kinh tế Thành phố


Đồng chí Vi Xuân Lâm

Thành ủy viên - Trưởng phòng Nội vụ Thành phố

Đồng chí Đỗ Văn Tiến

Thành ủy viên - Chánh thanh tra Thành phố


Đồng chí  Nguyễn Văn Doanh

Thành ủy viên - Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch Thành phố

Đồng chí  Lê Xuân Dương

Trưởng phòng VH-TT Thành phố

Đồng chí  Nguyễn Bá Lượng

Thành ủy viên - Trưởng phòng Lao động TB&XH Thành phố


Đồng chí Ngô Minh Hưng

Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố

Đồng chí  Trần Quốc Chánh

Trưởng phòng Tư Pháp Thành phố

Đồng chí Vi Văn Toàn

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố

Đồng chí Ngô Minh Tùng

Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường Thành phố

Đồng chí  Nguyễn Trung Trực

Trưởng phòng Quản lý đô thị Thành phố


Đồng chí  Chu Văn Chung

Trưởng phòng Y tế Thành phố


in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận