FE_View_HomeArrticle

Thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học ngăn ngừa Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 07/03/2019 của BCĐ PCBDTL Châu Phi,Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố Bắc Giang khuyến cáo các hộ chăn nuôi lợn thực hiện một số biện pháp chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nhằm ngăn ngừa và hạn chế tới mức tối đa mầm bệnh có thể xâm nhiễm vào trang trại với một số nội dung cụ thể như sau:

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công văn số 2630/UBND-VP về tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; UBND phường, xã; Các Trường THCS trên địa bàn thành phố. Nội dung như sau:

Thành phố chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi

Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công văn số 2370/UBND - KT về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi chỉ đạo các đơn vị: UBND phường, xã Công an, Kinh tế, Đài truyền thanh, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố; Đội quản lý thị trường số 1, nội dung như sau:

Triển khai ứng phó Bão số 5

Chủ tịch UBND thành phố ngày 11 tháng 9 năm 2018 ban hành Công văn số 2334/UBND-VP về việc triển khai ứng phó Bão số 5 chỉ đạo các phòng, đơn vị: Kinh tế, Quản lý đô thị, Trung tâm Bơm tiêu và Thoát nước đô thị, Điện lực, Đài Truyền thanh thành phố, Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN, UBND phường, xã. Nội dung như sau:

Thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra mặt hàng trà sữa và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố

Ngày 15/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công văn số 2072/UBND-YT về việc tăng cường quản lý, kiểm tra mặt hàng trà sữa và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố gửi các cơ quan, đơn vị thành phố: Y tế, Công an, Kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 1, Đài truyền thanh và UBND phường, xã. Nội dung như sau:

Tăng cường kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố

Ngày 31/05/2018, UBND thành phố ban hành Công văn số 1293/UBND-VHTT về việc Tăng cường kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố gửi các phòng Văn hóa và Thông tin, Công an thành phố, Đài TT thành phố, UBND các phường xã theo đó Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao, thực hiện việc dán quảng cáo rao vặt không đúng quy định (dán trên gốc cây, cột điện, tường nhà, nơi công cộng) gây mất mỹ quan đô thị và dư luận không tốt trong nhân dân. Để đảm bảo công tác an ninh, trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

Rà soát, đăng ký hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2018-2020

(BGĐT)- Để có cơ sở xây dựng và thực hiện Đề án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2018-2020, UBND TP Bắc Giang vừa chỉ đạo các phường, xã rà soát, đăng ký việc hỗ trợ cụ thể đối với lĩnh vực này trên địa bàn.

Thành phố tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn

Thực hiện Công văn số 481/SVHTTDL-QLDSVH Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau:  

Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính

Mới đây, thành phố ban hành công văn số 1117/UBND-VP về việc đẩy mạnh tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính, nội dung như sau:

Khắc phục tình trạng chậm nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp

(BGĐT)- Ngày 8-5, UBND TP Bắc Giang chỉ đạo về việc chấn chỉnh tình trạng nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận