FE_View_Detail

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại thành phố Bắc Giang(14/08/2017)

1. Tài sản đấu giá

- Quyền sử dụng đất đối với lô TM7 theo quy hoạch đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang để thực hiện dự án: Tòa nhà chung cư hỗn hợp theo phương án được duyệt tại Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang.

- Tổng giá khởi điểm: 20.159.000.000 đồng.

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2017.

3. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Công văn đề nghị tổ chức đấu giá tài sản;

- Hồ sơ năng lực của tổ chức;

- Phương án đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: Từ ngày 15/8/2017 đến hết ngày 17/8/2017 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang (địa chỉ: số 41 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang).

5. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá: 18/8/2017. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang, (ĐT: 0240.3823.484) vào giờ hành chính để được giải đáp./.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ BẮC GIANG

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận