FE_View_Detail

Thông báo Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động và tranh thiếu nhi về thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị thành phố Bắc Giang năm 2017(25/04/2017)
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận