FE_View_Detail

Địa chỉ liên hệ(25/02/2014)

 ·   ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC GIANG

·    Địa chỉ: Số 41, đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang

·    Điện thoại: 0240 3541 568

·    Fax:          0240 3852 893

·    Email: tpbacgiang_vt@bacgiang.gov.vn

Ý kiến bạn đọc         
Tên người gửi *
Địa chỉ *
Điện thoại
Email
Tiêu đề ý kiến *
Nội dung ý kiến*
File gửi kèm:

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận