FE_View_Detail

Thực hiện Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về quy định giờ làm việc mùa Đông. Chủ tịch UBND thành phố thông báo giờ làm việc mùa Hè (kể từ ngày 16/04/2017 đến 15/10/2017) của các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND thành phố và UBND các phường, xã như sau:

Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

Chủ tịch UBND thành phố thông báo để các phòng, ngành, đơn vị thuộc UBND thành phố; UBND các phường, xã và nhân dân biết,  tổ chức thự hiện và liên hệ công tác./.

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận