FE_View_Detail

Hội nghị trực tuyến Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm chuẩn bị cho công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở(14/03/2019)
Ngày 13/3, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở (viết tắt là TĐT) T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm chuẩn bị cho công tác TĐT bắt đầu từ ngày 1-4-2019.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo TĐT T.Ư chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Giang có Phó Chủ tịch TT UBND thành phố Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo TĐT thành phố, các thành viên Ban chỉ đạo và các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Theo Tổng cục Thống kê, đây là cuộc TĐT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quét lượng thông tin lớn về dân cư, là căn cứ cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của đất nước, do vậy các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần quán triệt tinh thần cộng tác, cung cấp thông tin đầy đủ tới toàn dân và toàn quân. 

TĐT được tiến hành trên quy mô toàn quốc nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011- 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021- 2030; phục vụ giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. 

Bên cạnh đó, thực hiện TĐT cũng phục vụ việc tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số và xây dựng các dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư. 

Quy mô của cuộc TĐT rất lớn (ước hơn 95 triệu người với trên 25 triệu hộ); đối tượng của cuộc TĐT bao gồm tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định…

Thời điểm điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4-2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ ngày 1-4-2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25-4-2019. 

Qua nghe các ý kiến thảo luận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận kết quả công tác chuẩn bị cho cuộc TĐT. Để cuộc TĐT thành công, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tập trung tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia TĐT, bảo đảm an toàn, khắc phục khó khăn, nhất là ở vùng sâu xa, biên giới, hải đảo. 

Tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin cho điều tra viên khi đây là lần đầu tiên cuộc TĐT ứng dụng triệt để các tiện ích của công nghệ từ thu thập phiếu, lưu trữ, đánh giá số liệu và xây dựng báo cáo tổng thể. Tiếp tục rà soát lại hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ, đường truyền để chuẩn bị cho điều tra, khắc phục các rủi ro của công nghệ. 


Theo Tổng cục Thống kê, đây là cuộc TĐT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quét lượng thông tin lớn về dân cư, là căn cứ cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của đất nước, do vậy các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần quán triệt tinh thần cộng tác, cung cấp thông tin đầy đủ tới toàn dân và toàn quân. 

TĐT được tiến hành trên quy mô toàn quốc nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011- 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2021- 2030; phục vụ giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. 

Bên cạnh đó, thực hiện TĐT cũng phục vụ việc tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số và xây dựng các dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư. 

Quy mô của cuộc TĐT rất lớn (ước hơn 95 triệu người với trên 25 triệu hộ); đối tượng của cuộc TĐT bao gồm tất cả người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định…

Thời điểm điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-4-2019; thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ ngày 1-4-2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25-4-2019. 

Qua nghe các ý kiến thảo luận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận kết quả công tác chuẩn bị cho cuộc TĐT. Để cuộc TĐT thành công, Phó Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp tập trung tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia TĐT, bảo đảm an toàn, khắc phục khó khăn, nhất là ở vùng sâu xa, biên giới, hải đảo. 

Tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin cho điều tra viên khi đây là lần đầu tiên cuộc TĐT ứng dụng triệt để các tiện ích của công nghệ từ thu thập phiếu, lưu trữ, đánh giá số liệu và xây dựng báo cáo tổng thể. Tiếp tục rà soát lại hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ, đường truyền để chuẩn bị cho điều tra, khắc phục các rủi ro của công nghệ. 


BBT

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận