FE_View_Detail

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính(15/10/2018)

Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công văn số 2630/UBND-VP về tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; UBND phường, xã; Các Trường THCS trên địa bàn thành phố. Nội dung như sau:

Các em học sinh Trường THCS Ngô Sỹ Liên tham quan Bộ phận "Một cửa" phường Ngô Quyền

        Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nói chung và giải quyết thủ tục hành chính nói riêng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân tìm hiểu, liên hệ giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

          - Yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS tiếp tục tổ chức cho học sinh trường mình tham quan, thực hành trực tiếp việc giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa thành phố hoặc các phường, xã trên địa bàn (theo nội dung Công văn 1117/UBND-VP ngày 16/5/2018 của Chủ tịch UBND thành phố).

        - Chủ động liên hệ trước với Văn phòng HĐND-UBND thành phố, qua đ/c Trần Quang Hưng - Chuyên viên, điện thoại: 0975.845.888 hoặc UBND phường, xã để thống nhất về thời gian, số lượng học sinh... tham quan thực tế.

          - Thời gian thực hiện từ tháng 10/2018 (mỗi trường tổ chức thành nhiều đợt, có giáo viên quản lý, mỗi đợt khoảng 15 - 20 học sinh).  

          - Văn phòng HĐND - UBND thành phố và UBND phường, xã có trách nhiệm: Cử cán bộ hướng dẫn, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh các trường THCS trên địa bàn thành phố tham quan thực tế, thực hành các thao tác giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa.

          - Hàng tháng, tổng hợp kết quả thực hiện (đối với từng Trường THCS trên địa bàn), báo cáo về Chủ tịch UBND thành phố.

          - Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc các Trường THCS trên địa bàn thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên.

          Xem chi tiết Công văn số 2630/UBND-VP tại đây

BBT

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận