FE_View_Detail

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quy định giờ làm việc mùa đông(12/10/2018)
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành văn bản quy định giờ làm việc mùa đông (từ ngày 16/10/2018 đến ngày 15/4/2019) của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Cụ thể, buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.


Xem chi tiết thông báo giờ làm việc mùa đông tại đây ./.

BBT

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận