FE_View_Detail

Thành phố chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi(13/09/2018)

Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công văn số 2370/UBND - KT về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi chỉ đạo các đơn vị: UBND phường, xã Công an, Kinh tế, Đài truyền thanh, Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố; Đội quản lý thị trường số 1, nội dung như sau:

Ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 3034/UBND-NN ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

1. UBND phường, xã:

- Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật.

- Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 1949/UBND-KT ngày 02/8/2018 về việc thống kê đàn lợn và chỉ đạo phát triển chăn nuôi lợn, bình ổn nguồn cung mặt hàng thịt lợn; tổ chức giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến từng cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ xâm nhiễm và biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; tuyên truyền để người dân không tham gia, buôn bán, vận chuyển lợn trái phép, không có nguồn gốc rõ ràng, không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2018 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 2121/UBND-KT ngày 20/8/2018.

- Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết sẵn sàng đối phó khi có dịch xảy ra: nhân lực, kinh phí, nơi chôn huỷ động vật khi phải tiêu huỷ, ...

2. Trạm Chăn nuôi và Thú y thành phố:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp lợn mắc bệnh, không để lây lan, nếu phát hiện có triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi thì xử lý theo quy định của Pháp luật và sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

- Chỉ đạo cán bộ thú y cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn (công tác tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, công tác khử trùng tiêu độc, tiêm phòng bổ sung… ).

- Phối hợp với Phòng Kinh tế tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, mức độ nguy hại, các biện pháp phòng chống, ngăn chặn sự xâm nhiễm của bệnh.

3. Công an thành phố, Đội quản lý thị trường số 1

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ và nhập động vật đặc biệt là sản phẩm có nguồn gốc thịt lợn; xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Đài truyền thanh thành phố: phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường các tin bài về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, những nguy hại của bệnh, biện pháp phòng, chống và ngăn chặn  nguy cơ xâm nhiễm của bệnh và các biện pháp  chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc.

5. Phòng Kinh tế thành phố

- Tham mưu Chủ tịch thành phố khuyến khích, động viên và tạo điều kiện môi trường tốt cho việc xây dựng các mô hình chuỗi liên kết từ chăn nuôi tới giết mổ và tiêu thụ lợn, các sản phẩm từ lợn.

- Tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền về bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, mức độ nguy hại, các biện pháp phòng chống, ngăn chặn sự xâm nhiễm của bệnh cho thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố, phường, xã và hộ chăn nuôi tập trung trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết Công văn số 2370/UBND-KT tại đây

BBT

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận