FE_View_Detail

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng 142 lô đất ở thuộc phường Đa Mai, Song Khê và xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang(07/09/2018)

1. Tài sản đấu giá

- Quyền sử dụng 142 lô đất ở thuộc phường Đa Mai, Song Khê và xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang.

- Tổng giá khởi điểm: 81.934.800.000 đồng.

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

3. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Công văn đề nghị tổ chức đấu giá tài sản;

- Hồ sơ năng lực của tổ chức;

- Phương án đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: trong giờ hành chính (từ ngày 07/9/2018 đến hết ngày 11/9/2018) tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang (địa chỉ: số 41 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang).

5. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá: 12/9/2018. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang, (ĐT: 0240.3823.484) vào giờ hành chính để được giải đáp./.

Phòng TC-KH thành phố

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận