FE_View_Detail

Thành phố tăng cường quản lý, kiểm tra mặt hàng trà sữa và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố(16/08/2018)

Ngày 15/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Công văn số 2072/UBND-YT về việc tăng cường quản lý, kiểm tra mặt hàng trà sữa và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố gửi các cơ quan, đơn vị thành phố: Y tế, Công an, Kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 1, Đài truyền thanh và UBND phường, xã. Nội dung như sau:

Ảnh minh họa

Thực hiện Công văn số 2626/UBND-KGVX ngày 09/8/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường quản lý ATTP mặt hàng trà sữa và các hàng giải khát vỉa hè và chuẩn bị đón tết Trung thu, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Phòng Y tế thành phố

Ngay trong tháng 8/2018, chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP thành phố triển khai đợt kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt tập trung rà soát, lập danh sách và kiểm tra 100% các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh mặt hàng trà sữa, giải khát vỉa hè và sản xuất, chế biến kinh doanh bánh Trung thu. Kiên quyết đình chỉ kinh doanh, xử lý vi phạm đối với các cở sở không đủ điều kiện hoạt động, vi phạm pháp luật về ATTP.

2. Công an thành phố và Đội Quản lý thị trường số 1

Theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường các hoạt động kiểm tra, quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh mặt hàng trà sữa, bánh Trung thu, giải khát vỉa hè, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu sử dụng để sản xuất, chế biên, kinh doanh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đề xuất Chủ tịch UBND thành phố các biện pháp quản lý hiệu quả loại hình kinh doanh này.

3. Phòng Kinh tế thành phố

Thực hiện rà soát, thống kê, cung cấp toàn bộ danh dách các cơ sở thực phẩm thuộc ngành công thương, nông nghiệp quản lý; phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP thành phố kiểm tra công tác bảo đảm ATTP theo yêu cầu.

4. Đài Truyền thanh thành phố

Phối hợp với phòng Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về vệ sinh ATTP, đặc biệt là các nguy cơ về vệ sinh ATTP đối với các sản phẩm trà sữa và giải khát vỉa hè, bánh Trung thu. Có hình thức thông báo công khai các cơ sở vi phạm về ATTP để người dân chủ động phòng tránh.

5. UBND phường, xã

Rà soát, thống kê đầy đủ danh sách các cơ sở thực phẩm trên địa bàn quản lý. Chủ động, tăng cường kiểm tra VSATTP đối với các cơ sở thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở/điểm kinh doanh thức ăn đường phố, tập trung kiểm tra các cơ sở có sản xuất, chế biến, kinh doanh mặt hàng trà sữa, bánh Trung thu và các hàng quán giải khát vỉa hè trên địa bàn. Trong đó, chú trọng kiểm tra đột xuất về điều kiện kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, nhất là thời điểm buổi tối và các ngày nghỉ cuối tuần. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các phường, xã chủ động báo cáo, xin ý kiến các ngành liên quan của thành phố để phối hợp giải quyết.

Xem chi tiết Công văn số 2072/UBND-YT tại đây

BBT

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận