FE_View_Detail

Tăng cường kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố(07/06/2018)
Ngày 31/05/2018, UBND thành phố ban hành Công văn số 1293/UBND-VHTT về việc Tăng cường kiểm tra, xử lý quảng cáo rao vặt trên địa bàn thành phố gửi các phòng Văn hóa và Thông tin, Công an thành phố, Đài TT thành phố, UBND các phường xã theo đó Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao, thực hiện việc dán quảng cáo rao vặt không đúng quy định (dán trên gốc cây, cột điện, tường nhà, nơi công cộng) gây mất mỹ quan đô thị và dư luận không tốt trong nhân dân. Để đảm bảo công tác an ninh, trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

Ảnh minh họa

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, thống kê các số thuê bao quảng cáo rao vặt treo, dán không đúng quy định, đề nghị các doanh nghiệp viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các phường, xã xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo, quảng cáo rao vặt không đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị; tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố theo quy định.

2. Công an thành phố

Tiến hành điều tra, nắm chắc các đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn (đặc biệt là chủ nhân của số thuê bao 0929481528, hiện đang dán quảng cáo khắp các tuyến phố, cột điện, tường nhà… tại các phường trung tâm thành phố); kiểm tra xử lý nghiêm các đối tượng trên, tránh để gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, UBND các phường, xã trong công tác kiểm tra, xử lý đối với tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo, quảng cáo rao vặt không đúng quy định.

3. Đài truyền thanh thành phố

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, UBND các phường, xã tăng cường các tin, bài, phóng sự để tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo rao vặt không đúng quy định, góp phần xây dựng thành phố Bắc Giang ngày càng sạch đẹp, văn minh.

4. UBND các phường, xã

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân thực hiện treo, dán quảng cáo rao vặt không đúng quy định.

- Chỉ đạo Trường Trung học cơ sở phối hợp với đoàn thanh niên thường xuyên ra quân tháo dỡ, xỏa bỏ quảng cáo rao vặt không đúng quy định thuộc địa bàn quản lý.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác những tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo rao vặt không đúng quy định; đồng thời bóc dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt tại tường nhà, cột điện, gốc cây trước cửa nhà mình.

Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về công tác chỉ đạo tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo rao vặt không đúng quy định thuộc địa bàn quản lý.

Xem chi tiết Công văn số 1293/UBND-VHTT tại đây

BBT

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận