FE_View_Detail

Rà soát, đăng ký hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2018-2020(29/05/2018)

(BGĐT)- Để có cơ sở xây dựng và thực hiện Đề án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2018-2020, UBND TP Bắc Giang vừa chỉ đạo các phường, xã rà soát, đăng ký việc hỗ trợ cụ thể đối với lĩnh vực này trên địa bàn.


Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao ở phường Đa Mai (TP Bắc Giang).

Theo đó, UBND phường, xã tổ chức tuyên truyền đến các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân về phạm vi, đối tượng, điều kiện, nội dung, mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020; từ đó đăng ký, đề xuất các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các khu quy hoạch trên địa bàn xã Song Mai, Dĩnh Trì và phường Đa Mai. Kết quả đăng ký gửi về Phòng Kinh tế thành phố trước ngày 10-6-2018 để tham mưu UBND TP xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2018-2020 của TP Bắc Giang.

Được biết, trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhất trí chủ trương hỗ trợ vốn các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình, cá nhân áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp theo Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 4-5-2018 của UBND TP. Trong đó, hỗ trợ cụ thể như xây dựng đường giao thông nhánh; mương cấp, tiêu nước nhánh; giếng khoan cấp nước tưới; kho lạnh bảo quản; nhà sơ chế; bao bì, nhãn hiệu sản phẩm chỉ áp dụng cho các trường hợp có quy mô diện tích sản xuất từ 2.000m2 trở lên.


Theo BGĐT

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận