FE_View_Detail

Thông báo Kết quả Ngày hội liên hoan văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao Công đoàn cơ quan UBND thành phố năm 2018(21/05/2018)

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-CĐ ngày 20/4/2018 của Công đoàn cơ quan UBND thành phố về việc tổ chức Ngày hội liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao năm 2018. Ngày hội liên hoan được tổ chức đúng vào Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2018), tham gia Liên hoan văn nghệ có 20 tiết mục và 06 đội kéo co được  Ban tổ chức sắp xếp, ghép 16 phòng, ban thuộc công đoàn cơ quan UBND thành phố Bắc Giang cân sức, cân tài đại diện cho 15 tổ công đoàn tham gia thi đấu.

Sau 01 ngày hoạt động sôi nổi, ngày hội liên hoan đã thành công tốt đẹp. BCH Công đoàn cơ quan UBND thành phố thông báo kết quả như sau:

1. Văn nghệ

TT

Tổ công đoàn

Kết quả đạt giải

1

Văn phòng HĐND-UBND TP

01 giải A, 01 giải C

2

Ban quản lý dự án xây dựng số 1

01 giải A, 01 giải C

3

Tài nguyên và môi trường

01 giải A

4

Ban quản lý dự án xây dựng số 2

02 giải B

5

Văn hóa và thông tin

01 giải B, 01 giải C

6

Thống kê - Y tế

01 giải B, 01 giải C

7

Trung tâm dân số KHH gia đình

01 giải B, 01 giải C

8

Tài chính - Kế hoạch

01 giải B

9

Nội vụ

01 giải B

10

Lao động - TB&XH

01 giải C

11

Tư pháp

02 giải C

12

Quản lý đô thị

01 giải C

13

Trạm khuyến nông

01 giải C

14

Kinh tế

Không tham gia

15

Thanh tra

Không tham gia

2. Kéo co

TT

Đội

Kết quả đạt giải

1

Đội 3: Văn phòng HĐND-UBND TP

Nhất

2

Đội 6:  Ban QLDAXD số 2, Y tế, TT Dân số - KHHGĐ, Chi cục Thống kê

Nhì

3

Đội 4: Lao động-TBXH, Tài Nguyên - Môi Trường, Tài Chính - Kế hoạch

Ba

4

Đội 5: Ban QLDAXD số 1, Trạm khuyến nông

Ba

5

Đội 1: Nội vụ, Văn hóa -Thông tin, Tư pháp

Khuyến khích

6

Đội 2:  Kinh tế, Quản lý đô thị, Thanh tra.

Khuyến khích

Vậy, BCH Công đoàn cơ quan UBND thành phố trân trọng thông báo./.

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận