FE_View_Detail

Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính(21/05/2018)

Mới đây, thành phố ban hành công văn số 1117/UBND-VP về việc đẩy mạnh tuyên truyền về giải quyết thủ tục hành chính, nội dung như sau:

Ảnh minh họa

         1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường THCS phối hợp với UBND các phường, xã tổ chức cho học sinh tham quan, thực hành giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa thành phố hoặc xã, phường. Các trường THCS chủ động  liên hệ với UBND phường, xã trước ít nhất 01 ngày để thống nhất số lượng học sinh, thời gian, cách thức... tổ chức tham quan, trải nghiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối, có ý nghĩa thiết thực (Trường THCS thuộc địa bàn phường, xã nào thì liên hệ với UBND phường, xã đó hoặc liên hệ với Văn phòng HĐND-UBND thành phố).

          2. Văn phòng HĐND- UBND thành phố và UBND các phường, xã chỉ đạo bộ phận Một cửa bố trí thời gian, công việc, cán bộ hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh các trường THCS tham quan học tập, trải nghiệm về giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa.

           3. Thời gian thực hiện:

          - Phòng Giáo dục- Đào tạo tổng hợp kết quả thực hiện của các trường, báo cáo về Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 08/6/2018; đồng thời có kế hoạch duy trì thực hiện các nội dung nêu trên trong các năm học tiếp theo.

          - Trong dịp hè 2018, UBND phường, xã chỉ đạo các ban, ngành liên quan tổ chức cho học sinh THCS, THPT và nhân dân tham quan, thực hành việc giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa; tổng hợp kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 05/8/2018; đồng thời có kế hoạch duy trì các nội dung nêu trên trong dịp hè những năm tiếp.

Nội dung chi tiết Công văn số 1117/UBND-VP tại đây

BBT

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận