FE_View_Detail

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng 124 lô thuộc HTKT Khu đất 1,72ha Khu dân cư số 2, thành phố Bắc Giang(18/04/2018)

1. Tài sản đấu giá

- Quyền sử dụng 124 lô thuộc HTKT Khu đất 1,72ha Khu dân cư số 2, thành phố Bắc Giang.

- Tổng giá khởi điểm: 306.907.400.000 đồng.

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

3. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Công văn đề nghị tổ chức đấu giá tài sản;

- Hồ sơ năng lực của tổ chức;

- Phương án đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: trong giờ hành chính (từ ngày 18/4/2018 đến hết ngày 20/4/2018) tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang (địa chỉ: số 41 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang).

5. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá: 23/4/2018. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang, (ĐT: 0240.3823.484) vào giờ hành chính để được giải đáp./.

BBT

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận