FE_View_Detail

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất và giá trị thanh lý, tháo dỡ thu hồi vật liệu tại vị trí OCT05 và một phần OCT08 thuộc quy hoạch chi tiết đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang(11/01/2018)

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

–––––––––––––––

1. Tài sản đấu giá

- Quyền sử dụng đất và giá trị thanh lý, tháo dỡ thu hồi vật liệu tại vị trí OCT05 và một phần OCT08 thuộc quy hoạch chi tiết đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang.

- Tổng giá khởi điểm: 101.071.000.000 đồng.

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

3. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Công văn đề nghị tổ chức đấu giá tài sản;

- Hồ sơ năng lực của tổ chức;

- Phương án đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: trong giờ hành chính (từ ngày 12/01/2018 đến hết ngày 16/01/2018) tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang (địa chỉ: số 41 đường Ngô Gia Tự, thành phố Bắc Giang).

5. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá: 17/01/2018. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang, (ĐT: 0240.3823.484) vào giờ hành chính để được giải đáp./.

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ BẮC GIANG

BBT

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận