FE_View_Detail

Kỳ họp thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2015-2020(29/11/2018)

Ngày 29/11, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức kỳ họp thứ 16, khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tham dự có Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các phòng, ngành, đơn vị thành phố; Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các phường, xã. Đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì kỳ họp

Tại đây các đại biểu đã nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu, biện pháp chủ yếu năm 2019. Kiểm điểm sự điều hành của UBND thành phố năm 2018, biện pháp chỉ đạo, điều hành năm 2019. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, kế hoạch đầu tư công năm 2019. Kết quả công tác quốc phòng- an ninh năm 2018, nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu năm 2019; thông qua các văn bản trình hội  nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

Năm 2018 dưới sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, sự điều hành quyết  liệt của UBND thành phố, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các ngành, đơn vị thành phố và các phường, xã, tình  hình kinh tế, xã hội của thành phố phát triển, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt 173% so dự toán. Công tác quản lý đô thị, đất đai, xây dựng, môi trường được tăng cường. Hoạt động xây dựng, chỉnh trang đô thị được đầu tư, các dự án hoàn thành góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, giáo dục toàn diện thành phố dẫn đầu tỉnh. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, ý kiến cử tri  được quan tâm, đạt kết quả khá. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được đẩy mạnh. An ninh - quốc phòng được giữ vững. Năm 2018, thành phố đã hoàn thành và vượt 13/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2019, thành phố Bắc Giang tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu, biện pháp chủ yếu sau: Tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện các chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; triển khai thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; củng cố, nâng cao các tiêu chí đô thị loại I; quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng các xã; thực hiện tốt chủ đề “nâng cao chất lượng thực chất trật tự và văn minh đô thị.; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên- môi trường; tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng  mặt bằng các dự án; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y tế; đẩy mạnh công tác tư pháp, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2018, tập thể lãnh đạo UBND thành phố đã chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, linh hoạt, tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, quyết liệt. UBND và các thành viên UBND thành phố đã tổ chức thực hiện hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của tỉnh, Thành  ủy, HĐND thành phố bảo đảm toàn diện, thống nhất, giải quyết kịp thời các khó khăn khi phát sinh từ cơ sở. Những chủ trương, biện pháp lớn và quyết định quan trọng về phát triển KT-XH, tổ chức cán bộ, ban hành văn bản quy phạm pháp luật,... được thảo luận thấu đáo trước khi trình. Đối với nhiệm vụ phức tạp, chủ tịch UBND thành phố thành lập các đoàn thanh tra, tổ công tác giúp việc trước khi quyết định, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng quy định.

Năm 2018, Chủ tịch UBND thành phố đã giao 120 nhiệm vụ trọng tâm cho 30 cơ quan, đơn vị thành phố và 16 phường, xã. Quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chủ tịch, các phó chủ tịch UBND thành phố thường xuyên kiểm tra tiến độ đánh giá kết quả, bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Năm 2019, UBND thành phố  tập trung vào các biện pháp trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành sau: Bám sát sự lãnh đạo của tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Thành ủy, HĐND thành phố, điều hành các cơ quan, đơn vị, phường, xã thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, nhiệm vụ của cấp trên và chương trình, kế hoạch đề ra. Thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đồng bộ, linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tập trung các vấn đề: giải quyết tình trạng các doanh nghiệp xây dựng công trình rồi bỏ hoang gây lãng phí; miễn khám sức khỏe đối với trường hợp không bảo đảm sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Có biện pháp ngăn chặn, xử lý giáo viên dạy thêm. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị để giao chỉ tiêu thu, chi ngân sách cho phù hợp. Sớm có hướng dẫn thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức cưỡng chế thu hồi đất những trường hợp chây ỳ; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm đất công; xây dựng nơi tổ chức đám cưới văn minh, tiết kiệm cho những tổ dân phố ngõ nhỏ hẹp để người dân không dựng rạp lấn chiếm lòng đường; sớm có phương án di dời các hộ dân ở khu chung cư tập thể phân đạm cũ. Đề nghị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư ở Dĩnh Trì. Giải quyết dứt điểm các tụ điểm mua bán ma túy ở phường Trần Phú. 

Đồng chí Mai Sơn - Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung cao cho việc thực hiện kế hoạch sáp nhập thôn, tổ dân phố; các cơ quan, đơn vị, phường, xã sớm xây dựng kế hoạch đầu tư công và chuyển cơ quan chức năng thành phố xem xét, giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận - Bí thư Thành ủy kết luận: Ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố đã giúp kinh tế, xã hội của thành phố phát triển, an ninh- quốc phòng được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu thành phố đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng chí yêu cầu từ nay đến cuối năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 sát tình hình địa phương, nhất là những thôn, tổ dân phố cần sáp nhập; chuẩn bị tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu và cấp ủy tại các cơ quan, đơn vị, phường, xã. Các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành nốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa hoàn thành. Các phòng, ngành, đoàn thể thành phố đổi mới phương thức quản lý, điều hành, thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho từng cán bộ, công chức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Hải Yến

Ý kiến bạn đọc         
Tên người gửi *
Địa chỉ *
Điện thoại
Email
Tiêu đề ý kiến *
Nội dung ý kiến*
File gửi kèm:

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận