FE_View_Detail

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Dân Đảng Thành ủy, cơ quan UBND thành phố năm 2019(01/02/2019)

Sáng  01/2, Cơ quan Dân Đảng Thành ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Nhận - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Thủ trưởng cơ quan dân Đảng Thành ủy; đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Bí thư TT Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Thủ trưởng cơ quan Thành ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Dân Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các văn bản: báo cáo kết quả thực hiện  nhiệm vụ năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp năm 2019. Hiện nay, cơ quan dân Đảng Thành ủy có 71 cán bộ công chức người lao động công tác ở 13 đơn vị. Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đồng thời cũng là năm các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành đánh giá, kiểm điểm, sơ kết hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Với đặc thù là cơ quan lãnh đạo cao nhất của thành phố, cơ quan Dân Đảng đã tích cực đổi mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố nói chung, nhiệm vụ về công tác đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Công đoàn cơ quan đã triển khai hưởng ứng các phong trào thi đua và đạt được kết quả toàn diện. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công đoàn đã phát huy tốt vai trò chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức - người lao động (CBCC-NLĐ); tổ chức các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần; đã thực sự mang lại ý nghĩa thiết thực, phù hợp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của CBCC-NLĐ trong cơ quan.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận - Bí thư Thành ủy, Thủ trưởng cơ quan Dân Đảng trả lời các ý kiến của cán bộ công chức cơ quan. Đồng chí ghi nhận những cố gắng nỗ lực của cán bộ công chức người lao động cơ quan đóng góp vào thành tích chung của thành phố, đánh giá cao kết quả nổi bật của các đơn vị đều đứng trong tốp đầu của tỉnh. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới các đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, Các cán bộ công chức người lao động gương mẫu trong thực hiện công việc chuyên môn cũng như sinh hoạt hàng ngày.

*****


Quang cảnh hội nghị

Sáng 01/2, Chủ tịch UBND thành phố - Thủ trưởng cơ quan UBND thành phố phối hợp với Công đoàn cơ quan UBND thành phố tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND thành phố năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Thủ trưởng cơ quan UBND thành phố; Lê Bá Chiến - UV BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố,  Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND thành phố; Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng Phòng LĐTB - XH thành phố,  Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBND thành phố cùng đông đủ, cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo: Kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ và giải quyết ý kiến của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan UBND thành phố năm 2018; Nhiệm vụ, biện pháp năm 2019; Báo cáo kết quả thi đua cơ quan và hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cơ quan năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2018, Thủ trưởng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND thành phố luôn đoàn kết, nhất trí và quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cũng như đột xuất của cơ quan UBND thành phố. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường một bước; lề lối, phương pháp chỉ đạo điều hành, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đổi mới và hiệu quả. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được chú trọng; Các chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc. Thủ trưởng cơ quan thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, tạo điều kiện cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…Đặc biệt, đã quy tụ được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tạo nên khối đoàn kết, thống nhất, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ để đạt kết quả cao. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhiều tập thể, cá nhân được ngành dọc cấp trên đánh giá, xếp loại cao và được các cấp khen thưởng. Những cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBND thành phố đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của thành phố năm 2018.

Trong hoạt động Công đoàn luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo các phòng, đơn vị đã động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan tích cực hưởng ứng phong trào thi đua. Công đoàn cơ quan đã chủ động xây dựng và phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị và nhiệm vụ trọng tâm được Chủ tịch UBND thành phố giao. Công đoàn cơ quan thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, kịp thời đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo các phòng, ngành, Thủ trưởng cơ quan quan tâm giải quyết, từ đó cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn cơ quan luôn tin tưởng, yên tâm công tác.

Năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 4 đơn vị và tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 1 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố công nhận danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến” cho 10 đơn vị, danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 17 cá nhân, danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 206 cá nhân và tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 20 cá nhân. Công đoàn cơ quan được xếp loại Công đoàn vững mạnh xuất sắc toàn diện, 1 đoàn viên công đoàn được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen, 2 đoàn viên công đoàn được LĐLĐ thành phố tặng Giấy khen, BCH công đoàn cơ quan UBND thành phố tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 29 đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Quỳnh Linh - Ngọc Quyên

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận