FE_View_Detail

Phiên họp UBND thành phố tháng 11 năm 2018(16/11/2018)

Ngày 15/11, đồng chí Mai Sơn - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11/2018 của UBND thành phố.

Đồng chí Mai Sơn - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp

Trong buổi sáng, các đại biểu nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu và biện pháp chủ yếu năm 2019. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng ước đạt 18,1%. Trong đó, TMDV ước đạt 19%; CN-TTCN, XD ước đạt 17,9%; Nông nghiệp - Thủy sản ước đạt 3,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch, trong đó TMDV chiếm 47,2%, CN-XD chiếm 60,4%. Thu ngân sách đạt kết quả cao, đạt 173% so với dự toán. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường và bồi thường GPMB thực hiện có hiệu quả. Các lĩnh vực VH-XH có chuyển biến tiến bộ, giáo dục mũi nhọn duy trì dẫn đầu tỉnh; hoạt động tuyên truyền, trang trí đô thị có đổi mới; an sinh xã hội luôn được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Công tác giải quyết đơn thư KNTC, ý kiến cử tri, chi bộ thôn, tổ dân phố và dư luận xã hội được quan tâm thực hiện, đạt kết quả khá. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đến nay, thành phố đã thực hiện hoàn thành và vượt 13/14 chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2018, 1 chỉ tiêu tạm dừng thực hiện.

Đã có nhiều ý kiến tham góp vào nội dung báo cáo như về số liệu, về hạn chế, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ 2019. Kết luận nội dung này, đồng chí Mai Sơn - Chủ tịch UBND thành phố phát biểu yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND thành phố tiếp thu các ý kiến về mặt số liệu; đánh giá đúng sự cố gắng trong việc thu ngân sách; phần nguyên nhân của hạn chế cần bổ sung đầy đủ, có hạn chế về mặt nào thì phải có nguyên nhân đó, kể cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đối với nhiệm vụ năm 2019, đồng chí yêu cầu các địa phương, đơn vị phải coi nhiệm vụ sáp nhập thôn, tổ dân phố là hết sức quan trọng. Đồng chí cũng yêu cầu từ nay đến đầu tháng 12/2018 các phường, xã thống kê nhu cầu thực tế xây dựng kênh mương nội đồng, bảo đảm không vi phạm quy hoạch, báo cáo UBND thành phố để đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2019. Yêu cầu Văn phòng rà soát lại toàn bộ các số liệu trong các báo cáo bảo đảm khớp, không sai lệch…

Các đại biểu tiếp tục nghe báo cáo về tình hình Quốc phòng - An ninh. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu bổ sung đầy đủ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; bổ sung đánh giá tư tưởng công tác của cán bộ; Công an thành phố xây dựng đề án, chuyên đề triệt phá tụ điểm ma túy khu vực Cầu Tre, Mỹ Độ; tập trung kiểm tra, kiểm soát không để hoạt động Internet, Karaoke quá giờ quy định…

Buổi chiều, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, biện pháp năm 2019. Năm 2018, toàn thành phố đã tiếp 380 lượt công dân, tập trung vào 354 vụ việc; tiếp nhận và xử lý trên 830 đơn, trong đó tồn từ năm 2017 chuyển sang 32 đơn. Cùng đó, có 16 quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực phải thực hiện. Kết quả, gần 450 đơn được giải quyết xong số còn lại đang xem xét giải quyết; 14 quyết định, kết luận về khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực được thực hiện, 2 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đang thực hiện. Các đại biểu đã tham gia phát biểu ý kiến, trong đó một số phường, xã có số đơn thư phát sinh nhiều hoặc còn tồn đọng chưa được giải quyết đã giải thích rõ nguyên nhân.

Kết luận, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Mai Sơn yêu cầu đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản tiếp thu ý kiến chỉnh sửa báo cáo. Đồng thời kết cấu lại bố cục. Bổ sung và phân tích rõ những tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan. Phần phương hướng năm 2019, đồng chí yêu cầu bổ sung: Tham vấn ý kiến của cơ quan cấp trên; Các đơn vị cần tập trung cao, xác định vụ việc đông người, phức tạp để giải quyết…

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố. Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của HĐND thành phố về biện pháp hỗ trợ tài chính thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống dân sinh và phát triển KT-XH trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2021. Nhiều ý kiến đã được phát biểu làm rõ thêm những nội dung báo cáo, nhất là các nội dung liên quan đến giải quyết ý kiến cử tri. Đồng chí Mai Sơn - Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp thu chỉnh sửa báo cáo cho rõ ràng, mạch lạc và cụ thể đối với từng phần trả lời ý kiến cử tri…/.

Ngọc Quyên

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận