FE_View_Detail

Thường trực HĐND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 10/2018(22/10/2018)

Chiều 19-10, Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 10/2018. Đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì. Dự kỳ họp có đồng chí Đào Duy Trọng - Phó Chủ tịch UBND thành phố; trưởng các Ban HĐND; đại diện lãnh đạo UB MTTQ thành phố và lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Quản lý đô thị, BHXH thành phố.

Đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp

Các đại biểu được nghe các báo cáo do UBND thành phố chuẩn bị để trình BTV Thành ủy vào kỳ họp tới; nghe Ban KT-XH của HĐND thành phố báo cáo kết quả thẩm định về quy trình chuẩn bị, thể thức, bố cục văn bản, nội dung các văn bản trên và kiến nghị một số nội dung cần nghiên cứu, bổ sung để đảm bảo chất lượng văn bản. Các đại biểu đã phát biểu ý kiến tham gia vào các báo cáo, cơ bản đánh giá: Công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo báo cáo được UBND thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nội dung theo yêu cầu. Thể thức bố cục văn bản đảm bảo yêu cầu chung, tuy nhiên cần xem lại chủ thể báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết của Đảng là Thành ủy hay UBND thành phố. Về nội dung các báo cáo cơ bản các đại biểu đồng tình, tuy nhiên đối với báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 139 ngày 01/9/2016 của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020 đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung, làm rõ nguyên nhân chưa đạt của chỉ tiêu xử lý nước thải sinh hoạt nội thành và bổ sung vào giải pháp thực hiện trong thời gian tới; đánh giá rõ hơn về kết quả kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp. Đối với Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện NQ số 113 ngày 22/7/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030; Nghị quyết 138 ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về “Đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” cần sửa một số cụm từ cho phù hợp; đánh giá rõ nét sự phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển đô thị sau 2 năm thực hiện. Các kết quả nên so sánh trước và sau khi thực hiện NQ và nêu cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ tập trung năm 2019. Cùng với đó, trong Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 08 của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2021 cần bổ sung thêm công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, hệ thống chính trị- xã hội; thêm kết quả hoàn thành các mục tiêu BHYT đối với người lao động tại doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, hộ gia đình, hộ nghèo; kết quả kiểm tra, biểu dương, khen thưởng trong công tác triển khai, vận động nhân dân tham gia BHYT…

Kết luận, đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch HĐND thành phố thống nhất một số nội dung. Trong đó, yêu cầu cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu và hoàn chỉnh nội dung báo cáo Thường trực HĐND đã thống nhất, để đảm bảo yêu cầu trình Ban thường vụ Thành ủy.

Phiên họp cũng đã thông qua chương trình kỳ họp thứ bẩy HĐND thành phố Bắc Giang khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Thanh Bằng

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận