FE_View_Detail

Thành phố: Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp(22/10/2018)

Chiều ngày 18/10, thường trực HĐND và UBMTTQ thành phố đã phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri (TXCT) với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Bá Chiến - Chủ tịch HĐND thành phố, Vũ Thanh Phương - Chủ tịch UB MTTQ thành phố. Tham dự hội nghị các đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch TT UBND thành phố, Lê Đức Thọ - Phó Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng các ban, ngành thành phố, chủ tịch HĐND, UBMTTQ các phường, xã.

Đồng chí: Lê Bá Chiến - Chủ tịch HĐND thành phố và đồng chí Vũ Thanh Phương - Chủ tịch UB MTTQ thành phố chủ trì hội nghị

Tại đây các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình TXCT của thành phố Bắc Giang. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hoạt động TXCT trên địa bàn thành phố Bắc Giang được thực hiện nghiêm túc. Các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị được tổng hợp, phân loại chuyển đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đại biểu HĐND các cấp đã phát huy vai trò trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri địa bàn ứng cử, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TXCT của thành phố còn những hạn chế như: số điểm TXCT còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu của cử tri, đại biểu HĐND chưa nắm bắt, thu thập hết ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; TXCT theo chuyên đề, lĩnh vực còn hạn chế. Công tác tổng hợp, phân loại ý kiến của cử tri chưa đầy đủ, kịp thời. Một số đại biểu chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình. Công tác giám sát, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chưa được quan tâm đúng mức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu ra thực trạng, nguyên nhân, giải pháp để nâng cao chất lượng TXCT: Các cuộc TXCT còn ít người tham dự, chất lượng giải quyết ý kiến cử tri còn hạn chế, nên tổ chức TXCT tại những nơi nhân dân có nhiều bức xúc, tăng cường TXCT theo chuyên đề. Trước kỳ họp HĐND các cấp tổ chức TXCT tại địa điểm nào thì sau kỳ họp nên tổ chức TXCT tại địa điểm ấy. Cơ quan chức năng cần sớm ban hành quy chế hoạt động của HĐND, quy trình TXCT. Cần nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Trước khi tổ chức TXCT, các đại biểu HĐND cần nắm bắt tình hình địa phương, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Sau mỗi cuộc TXCT cần tổng hợp, phân loại ý kiến cử tri chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Bá Chiến kết luận: Để nâng cao chất lượng các cuộc TXCT cần nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch TXCT lựa chọn thời gian, địa điểm phù hợp, mời cử tri đến dự đông đủ, điều hành hội nghị TXCT linh hoạt, hiệu quả. Nội dung các báo cáo tại hội nghị TXCT cần ngắn gọn, rõ ràng. Hướng dẫn cử tri phát biểu ý kiến theo nhóm vấn đề. Ý kiến cử tri cần được tổng hợp đầy đủ, phân loại chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết kịp thời./.

Hải Yến

in Quay trở lại
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Cổng thông tin ủy ban nhân dân Thành phố Bắc Giang có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của Thành phố không?Mã xác nhận